Modra odločitev za vaš življenjski projekt

Koristne povezave

Gospodarska zbornica Slovenije

http://www.gzs.si/slo/

Zbornica za poslovanje z nepremičninami

http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/57302

Notarska zbornica

http://www.notar-z.si/

Odvetniška zbornica Slovenije

http://www.odv-zb.si/predstavitev

Zemljiška knjiga

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Javni vpogled v podatke o nepremičninah

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Evidenca trga nepremičnin

http://prostor3.gov.si/ETN-JV/

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

http://www.mko.gov.si/

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/graditev/

Državni portal E-uprava

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Geodetska uprava RS

http://www.gu.gov.si/

Davčna uprava RS

http://www.durs.gov.si/

Uradni list RS

http://www.uradni-list.si/1/main.cp2

Banka Slovenije

http://www.bsi.si/

Banka Sparkasse

http://www.sparkasse.si/

Banka Koper

http://www.banka-koper.si/

Unicredit Banka

http://www.unicreditbank.si/